Bulgaria P-102b / 100 Leva 1993 – UNC

£3.50

Category:

Description

Issued by Blgarska Narodna Banka
Issue 1991-1997 Issue
Size 131 x 65 mm
Printer VEB Wertpapierdruckerei Leipzig (Germany) – VEB
Watermark Rampant lion
Obverse Self-portrait of Zakhary Khristovich Dimitrov (a.k.a. Zakhary Zograf)
Reverse “Wheel of Life” by Zakhary Zograf (Preobrazhenski monastery, Tarnovo)